Kto wypełnia PIT-39?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa finansów, formularz PIT-39 powinien zostać wypełniony przez podatnika, który w 2017 roku:

  • uzyskał przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych
  • oraz obowiązany był odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku.

Przychodem ze sprzedaży wyżej wspomnianych nieruchomości lub praw majątkowych jest, wyrażona w cenie i określona w umowie, wartość tychże nieruchomości pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Więcej informacji na temat sprzedaży nieruchomości znajduje się w artykule zatytułowanym „Sprzedaż nieruchomości”.

Załącznikiem do niniejszego zeznania jest PIT/ZG:

  • załącznik PIT/ZG informuje o wysokości zagranicznych dochodów podatnika oraz o zapłaconym przez niego za granicą podatku;
  • załącznik PIT/ZG należy złożyć osobno dla każdego państwa, w którym uzyskało się dochód.

Złożenie zeznania podatkowego

Kiedy podatnik wypełni swoje roczne zeznanie podatkowe za 2017 rok, ma obowiązek złożyć je w urzędzie skarbowym. Może to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez internet. Wyślij PIT online już dziś.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.