Terminy podatkowe

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie ważnych dla podatnika terminów związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym za 2017 rok (PIT 2017).

Terminy podatkowe Obowiązki podatnika
Koniec stycznia
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik, który rozlicza się zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-28), zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym swoje rozliczenie roczne;
  • na koniec stycznia przypada termin złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zatrudniający maksymalnie 5 pracowników),
  • z końcem stycznia upływa termin złożenia PIT-4R oraz PIT-8AR do urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (PIT-4R składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, PIT-8AR składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł);
Koniec lutego
  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik (zakład pracy) powinien dostarczyć podatnikowi (pracownikowi) wyliczenie jego rocznego podatku dochodowego (PIT-11);
  • powyższe obliczenie podatku płatnik powinien złożyć również w urzędzie skarbowym pracownika (w formie elektronicznej);
Koniec kwietnia
  • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, prawidłowo wypełnione zeznanie podatkowe (formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) należy dostarczyć do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;
  • w tym terminie podatnik powinien również wpłacić należny podatek dochodowy, który wynika z rozliczenia rocznego;
Od maja do lipca
  • termin, w którym urząd skarbowy powinien przekazać kwotę 1% podatku podatnika na konto jednej z wybranych przez niego OPP;
  • warunkiem przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku, jest konieczność zapłacenia przez podatnika pełnej kwoty należnego podatku;
3 miesiące po złożeniu zeznania podatkowego
  • urząd skarbowy ma 3 miesiące, po złożeniu zeznania podatkowego (bądź ostatniej korekty zeznania) przez podatnika, na zwrot podatku;

Najszybciej wypełnisz i wyślesz swój PIT przez internet. Skorzystaj z darmowej aplikacji do rozliczeń podatkowych serwisu pitroczny.pl, a rozliczenie roczne nie będzie już problemem. Wypełnij PIT online już dziś.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.