Sprzedaż nieruchomości

Jednym ze źródeł przychodów podatnika jest odpłatne zbycie całości lub części nieruchomości bądź zbycie udziału w nieruchomości. Od dnia 1 stycznia 2009 roku podatnik może skorzystać z jednej z trzech możliwości. Decyzję o tym, z której opcji należy skorzystać, podatnik powinien podjąć z uwzględnieniem momentu nabycia nieruchomości (data podpisania aktu notarialnego). Powyższe zasady obowiązują również w rozliczeniu za 2019 rok (PIT 2019).

Nieruchomości, które nabyto przed dniem 31 grudnia 2006 roku

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje sposób obliczania podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Określa ona, iż osoba fizyczna, która chce sprzedać nieruchomość nabytą przed 31 grudnia 2006 roku, obowiązana jest rozliczać się zgodnie z wynoszącym 10% przychodu – zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przykład I:

Podatnik, który zakupił w 2006 roku mieszkanie w cenie 400 000 zł, a w 2012 sprzedał je za 500 000 zł, jego podatek wyniesie:

  • 500 000 x 10% = 50 000 zł.

Jeśli podatnik sprzedał mieszkanie za cenę niższą niż cena nabycia (ze stratą), również musiał zapłacić 10-procentowy podatek od ceny sprzedaży nieruchomości.

Płacenie podatku mógł w tym przypadku uniknąć podatnik, który zadeklarował, iż kwotę należnego 10-procentowego podatku przeznaczy na cele mieszkaniowe (w ciągu kolejnych 2 lat).

Nieruchomości, które nabyto w latach 2007 – 2008

Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku, opodatkowaniu podlega dochód z transakcji sprzedaży nieruchomości. Obliczenia podatku nie dokonuje się odtąd na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Podstawą obliczenia podatku stał się dochód będący wynikiem odjęcia od przychodu kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości. Podatek dochodowy wynosi w tym przypadku 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Do wspomnianych kosztów zalicza się nie tylko koszty wybudowania bądź nabycia nieruchomości, ale także koszty, które podczas jej posiadania poniesiono na rzecz zwiększenia wartości nieruchomości i związanych z nią praw majątkowych. Warto pamiętać, iż potrzebne będzie udokumentowanie poświadczające poniesienie wyżej wspomnianych kosztów (np. potwierdzenie poniesienia opłat administracyjnych, faktury VAT).

Przykład II:

Podatnik, który kupił mieszkanie w 2007 roku za kwotę 400 000 złotych, a sprzedał je w 2012 roku za kwotę 500 000 złotych, obliczał podatek z kwoty dochodu stanowiącej 100 000 zł:

  • (500 000 zł – 400 000 zł) x 19% = 19 000 zł.

Jeśli w tym przypadku podatnik przeznaczył dodatkowo kwotę 100 000 zł na rzecz zwiększenia wartości mieszkania bądź mieszkanie sprzedał za cenę niższą niż cena nabycia, czyli ze stratą, sprzedający nie musiał płacić podatku.

Osoby, które nabyły nieruchomość w latach 2007-2008 mogły uniknąć płacenia podatku, jeśli skorzystały ze zwolnienia, jakim była tzw. ulga meldunkowa (były zameldowane w zakupionym mieszkaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy).

Nieruchomości, które nabyto po dniu 31 grudnia 2008 roku

Od 1 stycznia 2009 roku, weszły w życie kolejne zmiany odnoszące się do obliczania podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych. Nowe przepisy wskazują, iż opodatkowaniu podlega dochód z transakcji sprzedaży. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, a podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodem a kosztami związanymi ze zbyciem nieruchomości.

Przykład III:

Dla mieszkania zakupionego na początku 2009 roku za kwotę 400 000 zł, a sprzedanego pod koniec 2012 roku za kwotę 500 000 zł, dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 100 000 zł, a obliczenie podatku wygląda następująco:

  • (500 000 zł – 400 000 zł) x 19% = 19 000 zł

Uwaga! Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy rozliczają się z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych, obowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym odrębne zeznanie podatkowe.

Warto pamiętać, że po upływie okresu 5 lat (liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość) od nabycia nieruchomości, obowiązek podatkowy już nie powstaje.

Chcesz szybko i prosto rozliczyć się z urzędem skarbowym za 2020 rok (PIT 2020)? Wypełnij PIT online w serwisie pitroczny.pl.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close