Ulga na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy

Kto może dokonać odliczenia?

Ten rodzaj ulgi dotyczy podatników, którzy w 2017 roku dokonali spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy (wraz z odsetkami), które otrzymali w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe:

  • na zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego;
  • na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej – z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • na zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  • na nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne;
  • na przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne;
  • na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
  • na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz zakup działki pod budowę tego budynku.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnicy, którzy korzystają z odliczeń odnoszących się do wyżej opisanej spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/D, z uwzględnieniem informacji o rodzaju wydatku mieszkaniowego oraz kwoty dokonywanego odliczenia. PIT/D wraz z zeznaniem podatkowym za 2017 rok (PIT 2017) najszybciej można wypełnić i wysłać przez internet. Z naszym bezpłatnym serwisem pitroczny.pl rozliczenie roczne nie będzie już problemem – wypełnij PIT online już dziś.

Ważne, aby powyższa kwota nie była wyższa od kwoty przysługującej w ramach limitu odliczeń na dany rok. Limit ten oblicza się jako różnicę pomiędzy limitem odliczeń przysługującym podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992) a między limitem odliczeń wykorzystanym w latach ubiegłych (1992-2016).

Uwaga! Nie należy wpisywać wydatków poniesionych w 2017 roku na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31 maja 1992 roku kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Przedmiotowa ulga wygasła bowiem z końcem 1999 roku (odliczenie od dochodu) oraz, odpowiednio, z końcem 2004 roku (odliczenia od podatku).

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.