Kto wypełnia PIT/O?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, załącznik PIT/O składany jest wraz z zeznaniem PIT 36, PIT 37 lub PIT 28.

Załącznik PIT/O przeznaczony jest dla podatników, którzy korzystają z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku – z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Rodzaje ulg, które należy wykazać w załączniku PIT/O za 2017 rok, to:

  • ulga internetowa;
  • ulga prorodzinna;
  • ulga rehabilitacyjna;
  • odliczenia z tytułu darowizn przekazywanych w trakcie roku na cele organizacji pożytku publicznego, wolontariatu, kultu religijnego, krwiodawstwa, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;
  • odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z bezrobotnym;
  • ulga uczniowska;
  • ulga z tytułu nabycia nowych technologii;
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na wspólne rozliczenie, powinni złożyć wspólny załącznik PIT/O (wraz z zeznaniem podatkowym).

Złożenie zeznania

Zeznanie podatkowe za 2017 rok (PIT 2017) należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez internet.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.