Koszty pracy

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2023 roku  (rozliczenie PIT 2023) z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodu wynoszą nie więcej niż:

  • 3000,00 zł (miesięcznie 250,00 zł) – w przypadku, gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych);
  • 4500,00 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych);
  • 3600,00 zł (miesięcznie 300,00 zł) – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu);
  • 5400,00 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Koszty dojazdu do pracy

Jeżeli wyżej wymienione roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są niższe od wydatków poniesionych przez podatnika na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte – zamiast wyżej wymienionych – w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli korzystasz z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub/i ulgi dla pracujących seniorów, roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z pracy, która podlega opodatkowaniu.

Prawa autorskie

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu (w stosunku do tych przychodów) z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów – przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%.

Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jednocześnie należy pamiętać, iż koszty uzyskania przychodu, w wyżej określonej wysokości, mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, która korzysta z praw autorskich lub z praw pokrewnych oraz łączne 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Osoby uzyskujące przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło, mogą odliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close