Kto wypełnia PIT/Z?

PIT/Z jest załącznikiem do formularza PIT 36 oraz do formularza PIT 36L (wraz z załącznikiem PIT/B oraz PIT/ZG).

Formularz PIT/Z zawiera informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą prowadzą podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Kredyt podatkowy

W części C załącznika PIT/Z składanego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, zamieszcza się informacje o zwolnieniach wykorzystywanych z tytułu bezpłatnego kredytu podatkowego. Umożliwia to podatnikowi, który po raz pierwszy rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozłożenie należności podatkowych na 5 kolejnych lat. Więcej informacji o kredycie podatkowym (kto i na jakich zasadach może skorzystać z kredytu podatkowego) znajduje się w artykule pt. „Kredyt podatkowy” dostępnym w serwisie pitroczny.pl.

Złożenie zeznania podatkowego

Wypełnione zeznanie podatkowe za 2017 rok  (PIT 2017) należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysyłanie e-deklaracji. W tym roku oszczędzaj czas i wypełnij swoje rozliczenie podatkowe online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.