Kto wypełnia PIT-37?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, zeznanie PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, których wskazuje art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy w roku podatkowym:

  • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy wykorzystaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
   • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy  i stosunków  pokrewnych;
   • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych);
   • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych;
   • nauczycielskich świadczeń  kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń  uzupełniajacych;
   • dniówek  obrachunkowych;
   • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
   • stypendiów, praktyk  absolwenckich i staży uczniowskich;
   • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej);
   • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
   • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
   • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
   • należności z umowy aktywizacyjnej;
  • przychody  pochodzą  od podmiotu(np. zakładu pracy, organu rentowego), który  ma  obowiązek wykazać  je w imiennych  formularzach: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A,PIT-R lub IFT-1R, sporządzanych dla podatnika oraz  dla urzędu skarbowego;
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów;
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
 • nie odlicza podatku PIT od przychodów  z budynków.

Możliwe jest rozliczanie PIT-a 37 indywidualnie lub wraz z małżonkiem (wówczas powyższe warunki dotyczą obojga małżonków) bądź też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jesli podatnicy nie spełniają  warunków a ma do nich zastosowanie art.45 ust.1ustawy, wypełniają  zeznanie PIT-36.

Załączniki do formularza PIT-37

  • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku. Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe. Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników  korzystających  z ulgi  dla rodzin 4+, odliczeń od dochodu(przychodu) lub  od podatku. Odliczana kwota  nie może  przekroczyć  wysokości dochodów/przychodów lub wysokości podatku, od których jest odliczana w zeznaniu.
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa). Młżonkowie, którzy  opodatkowują   swoje  dochody  indywidualnie  oraz  małżonkowie, którzy  opodatkowują  swoje  dochody  łącznie,  jeżeli dokonują  odliczeń  z tytułu  wydatków  mieszkaniowych, składają   jeden  załącznik  PIT/D, podając w nim  dane  identyfikacyjne  obojga małżonków. Zasada  ta  nie dotyczy  małżonków, w stosunku  do których  sąd  orzekł separację.

Złożenie zeznania podatkowego

Roczne rozliczenie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skorzystaj z łatwego i szybkiego w obsłudze narzędzia, jakim jest serwis pitroczny.pl. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close