Kto wypełnia PIT-37?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, zeznanie PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, których wskazuje art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy w roku podatkowym:

  • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy wykorzystaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
   • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej;
   • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych);
   • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych;
   • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
   • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
   • stypendiów;
   • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej);
   • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
   • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
   • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
   • należności z umowy aktywizacyjnej;
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów;
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Możliwe jest rozliczanie PIT-a 37 indywidualnie lub wraz z małżonkiem (wówczas powyższe warunki dotyczą obojga małżonków) bądź też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Załączniki do formularza PIT-37

  • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku. Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).

Złożenie zeznania podatkowego

Roczne rozliczenie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skorzystaj z łatwego i szybkiego w obsłudze narzędzia, jakim jest serwis pitroczny.pl. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close