Kto wypełnia PIT-37?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, zeznanie PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, których wskazuje art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy w roku podatkowym:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy wykorzystaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej;
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych);
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych;
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
  • stypendiów;
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej);
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
  • należności z umowy aktywizacyjnej;
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów;
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Możliwe jest rozliczanie PIT-a 37 indywidualnie lub wraz z małżonkiem (wówczas powyższe warunki dotyczą obojga małżonków) bądź też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Załączniki do formularza PIT-37

 • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku. Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).

Złożenie zeznania podatkowego

Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2017 należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skorzystaj z łatwego i szybkiego w obsłudze narzędzia, jakim jest serwis pitroczny.pl. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.