Ulga za nabycie nowych technologii

Czym jest nabycie nowych technologii?

Za nowe technologie uznawana jest – mająca postać wartości niematerialnych i prawnych – wiedza technologiczna. W tej kategorii szczególnie ważne są wyniki badań naukowych, które przyczyniają się do udoskonalania lub wytwarzania nowych (stosowane na świecie nie dłużej niż przez 5 ostatnich lat) wyrobów bądź usług.

Nabycie nowych technologii związane jest z wejściem w posiadanie praw  oraz wykorzystywaniem  opisanej wyżej wiedzy technologicznej. Nabycie może nastąpić poprzez zawarcie umowy o przeniesieniu praw.

Odliczeń może dokonać podatnik, którego przychody pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotną kwestią jest fakt, że kwota podlegająca odliczeniu nie może przewyższać kwoty dochodu podatnika.

Ustalenie wielkości odliczenia następuje na podstawie kwoty kosztów poniesionych przez podatnika w celu nabycia nowej technologii. Wysokość odliczeń za nabycie nowych technologii nie może przekroczyć 50% tej kwoty.

Kto nie może dokonać odliczenia?

Odliczeń nie może dokonać podatnik, który prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – w roku podatkowym lub w roku go poprzedzającym.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na rzecz nabycia nowych technologii. Podatnicy, którzy skorzystają z odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii za 2017 rok (PIT 2017), powinni wykazać niniejszą ulgę na załączniku PIT/O.

Załącznik należy złożyć w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem podatkowym. Szybko i bezpłatnie wypełnisz swój PIT przez internet oraz wyślesz e-deklarację za pośrednictwem naszego serwisu pitroczny.pl. Już dziś wypełnij PIT online.

Uwaga! Przed dokonaniem odliczenia w zeznaniu podatkowym, wskazane jest zapoznanie się z regulacjami zawartymi w art. 26c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.