Ulga na dzieci

Kto może dokonać odliczenia podatku?

Zasady wyliczania ulgi na dzieci, które uległy zmianie w 2013, obowiązują również przy rozliczeniu za 2023 rok (PIT 2023).

Odliczeniu podlega kwota miesięczna za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

i wynosi odpowiednio:

 • 92,67 zł – na pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł – na trzecie dziecko
 • 225,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko
 • jeśli pieczę pełni jednocześnie dwóch rodziców, rodziców zastępczych bądź opiekunów prawnych – kwotę odliczają wspólnie – w częściach równych lub w dowolnie uzgodnionych proporcjach;
 • odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik sprawował opiekę wyłącznie nad jednym małoletnim dzieckiem i jednocześnie dochody:
 1. podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę 56.000 zł,
 2. podatnika (pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim) i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112.000 zł,
 3. podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112.000 zł.

Uwaga! Należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach przysługuje odliczenie za cały miesiąc, a w innych – odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wyliczanie kwoty ulgi w serwisie pitroczny.pl

Serwis pitroczny.pl wyliczy prawidłową kwotę ulgi za 2023, pod warunkiem wprowadzenia właściwych dat sprawowania opieki:

 • Dziecko urodziło się 31-05-2023 – wprowadzamy datę początkową 01-05-2023 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko osiągnęło pełnoletność 02-06-2023 – wprowadzamy datę końcową 30-06-2023 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych 05-05-2023- wprowadzamy datę końcową 30-04-2023 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).
 • Dziecko wstąpiło w związek małżeński 07-08-2023 – wprowadzamy datę końcową 31-07-2023 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

W takim przypadku wprowadzamy do serwisu daty dzienne. Przykładem jest sytuacja, w której dziecko w czasie wakacji przebywa pod opieką ojca:

 • Matka wprowadza daty od 01-01-2023 do 24-06-2023 oraz od 01-09-2023 do 31-12-2023;
 • Ojciec wprowadza daty od 25-06-2023 do 31-08-2023.

Ulga na dzieci pełnoletnie

Odpowiednio, na analogicznych zasadach, przysługuje ulga w stosunku do dzieci pełnoletnich. Dotyczy ona dzieci:

 • które, bez względu na ich wiek, zgodnie z odrębnymi przepisami – otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
 • które nie ukończyły 25 roku życia, uczą się w szkołach oraz o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w Prawie o szkolnictwie wyższym. Ulga przysługuje tym dzieciom, jeżeli w roku podatkowym  nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2023 roku wynosi 19 061,28 zł).

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close