Koszty uzyskania przychodu z pracy za granicą

W zeznaniu rocznym za 2023 rok (PIT 2023) polski podatnik ma obowiązek wykazania nie tylko dochodów uzyskanych na terenie Polski, ale również musi wykazać dochody zagraniczne. Źródłem tych dochodów mogła być, np. delegacja zagraniczna.

Dochody zagraniczne

Dochodem jest zagraniczny przychód pomniejszony o diety, przeliczony na złote oraz pomniejszony o przysługujące zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Wysokość diety

Osoby mieszkające w Polsce, a przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody ze stosunku pracy, mogą pomniejszyć ten dochód o równowartość 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia, należy ustalić liczbę dni, w których przebywaliśmy za granicą i podlegaliśmy tam stosunkowi pracy. Następnie ustalamy 30% diety – w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30% diety.

Kwota diety wyrażona jest w walucie kraju, którego dotyczy. Ponieważ odliczenie diet zmniejsza zagraniczny dochód do opodatkowania, nie ma potrzeby przeliczania ich na złotówki. W celu ustalenia podstawy opodatkowania:

  • kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet;
  • tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki – według kursu z dnia wypłaty wynagrodzenia.

Przeliczanie na złote

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Koszty uzyskania przychodu

Do przychodu pomniejszonego o odliczenie diet można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy zryczałtowane koszty w 2023 roku wynoszą miesięcznie 250,00 zł  (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości, wtedy miesięczne koszty wynoszą 300,00 zł .

Osoby osiągające przychody z umów zleceń lub o dzieło do przychodów mogą zastosować koszty w wysokości 20% przychodu (jeżeli przedmiotem umowy są prawa autorskie koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%).

Załącznik PIT/ZG

Podatnicy, którzy osiągali przychody z pracy za granicą oraz podlegają polskiemu obowiązkowi podatkowemu, zobowiązane są do wypełnienia, wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, formularza PIT/ZG.

Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet. Szybko i bezpiecznie możesz wypełnić swój PIT za 2023 rok (PIT 2023) w naszym bezpłatnym serwisie pitroczny.pl. Wypełnij PIT online i rozlicz się z  urzędem skarbowym już dziś.

Wysokość diet w wybranych państwach

Albania 41 EUR Kuwejt 39 EUR
Austria 57 EUR Litwa 45 EUR
Belgia 55 EUR Łotwa 57 EUR
Chiny 55 EUR Niemcy 49 EUR
Chorwacja 42 EUR Portugalia 49 EUR
Cypr 43 EUR RPA 52 USD
Czechy 41 EUR Rosja 48 EUR
Dania 446 DKK Rumunia 42 EUR
Estonia 45 EUR Słowacja 47 EUR
Finlandia 53 EUR Słowenia 45 EUR
Francja 55 EUR Stany Zjednoczone 59 USD
Grecja 50 EUR Szwecja 510 SEK
Holandia 50 EUR Tunezja 37 EUR
Indonezja 41 EUR Turcja 53 USD
Irlandia 52 EUR Ukraina 41 EUR
Japonia 7532 JPY Wielka Brytania 45 GBP
Kanada 71 CAD Włochy 53 EUR
Kazachstan 45 EUR

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close