Kredyt podatkowy

Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy (lub nie prowadzili tego typu działalności w roku jej rozpoczęcia oraz w okresie trzech poprzednich lat), mogą skorzystać ze zwolnienia z konieczności wpłacania miesięcznej zaliczki od dochodów.

Podatek ten podatnicy mogą rozliczyć w następnych pięciu latach. Zwolnienie to ma charakter bezpłatnego kredytu podatkowego.

Kiedy można skorzystać z kredytu podatkowego?

Podatnik, który odpowiada wyżej określonej charakterystyce może skorzystać z bezpłatnego kredytu podatkowego:

  • w kolejnym roku podatkowym, następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy czas jej prowadzenia wynosił co najmniej 10 miesięcy
 • bądź 2 lata po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli nie spełniono warunku zawartego wyżej.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Podatnik po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może skorzystać ze zwolnień, które daje kredyt podatkowy, jeśli łącznie spełnia następujące warunki, a mianowicie:

 • jego średni miesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania z wyżej wspomnianego zwolnienia, musi stanowić co najmniej równowartość 1 000 euro;
 • w okresie od dnia rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia, należał do grupy małych przedsiębiorców oraz w roku podatkowym poprzedzającym korzystanie z kredytu podatkowego, na podstawie umowy o pracę zatrudniał pełnoetatowo co najmniej 5 osób;
 • nie wykorzystuje w swojej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości minimum 10 000 euro, które byłyby mu nieodpłatnie udostępniane przez osoby z I i II grupy podatkowej;
 • złożył w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia, jakie umożliwia kredyt podatkowy. Terminem, do którego należy dostarczyć niniejsze oświadczenie jest 31 stycznia roku podatkowego, w którym będzie wykorzystywane zwolnienie;
 • w roku, w którym podatnik korzysta z kredytu podatkowego, rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Podatnik, który korzysta z kredytu podatkowego, powinien w zeznaniu podatkowym wykazać dochód lub stratę z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za rok korzystania ze zwolnienia. Dochód ten łączy się z dochodem (lub stratą) z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest wykazywany w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za 5 kolejnych lat, po roku korzystania z kredytu podatkowego – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z 5 lat.

Utrata prawa do kredytu podatkowego

Podatnik może stracić prawo do korzystania ze zwolnienia, jakie daje mu kredyt podatkowy. Dzieje się tak w przypadku gdy w roku, w którym korzysta ze zwolnienia, za rok lub w 5 kolejnych latach:

 • zlikwidował lub ogłosił upadłość działalności gospodarczej
 • lub osiągnął przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, którego średnia miesięczna wysokość była niższa niż 1 000 euro
 • lub dokonał zmniejszenia średniego miesięcznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% – w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim
 • lub posiada zaległości w płaceniu podatków, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jednak podatnik ureguluje te zaległości wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od otrzymania decyzji od odpowiedniego organu,  może nadal korzystać ze zwolnienia.

Gdzie wykazać ulgę?

Zwolnienia z tytułu kredytu podatkowego należy uwzględnić w części C załącznika PIT Z, który podatnik dostarcza do urzędu skarbowego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym (PIT). Chcesz szybko rozliczyć się z urzędem skarbowym – wypełnij PIT online. Dzięki darmowej aplikacji do rozliczeń podatkowych w serwisie pitroczny.pl, wypełnianie formularza PIT przestanie być problemem.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close