Kto wypełnia PIT-38?

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2023 roku uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych;
  • pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw, które z nich wynikają;
  • udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni;
  • uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
 • objęcia udziałów (lub akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach – w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jako zorganizowana część.

Załącznikiem do niniejszego zeznania jest PIT/ZG:

 • załącznik PIT/ZG informuje o wysokości zagranicznych dochodów podatnika oraz o zapłaconym przez niego za granicą podatku;
 • załącznik PIT/ZG należy złożyć osobno dla każdego państwa, w którym uzyskało się dochód.

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Składając zeznanie podatkowe należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego (poz. 1), tj. NIP albo numeru PESEL. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym:
– nie prowadziły działalności gospodarczej,
– nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
– nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).
Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, wpisują NIP.

Złożenie zeznania podatkowego

Gdy podatnik wypełni swoje roczne rozliczenie podatkowe, ma obowiązek złożenia go w urzędzie skarbowym. Może to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź pośrednio – nadając zeznanie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysyłanie e-deklaracji. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close