Kto wypełnia PIT-38?

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych;
  • pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw, które z nich wynikają;
  • udziałów w spółkach;
 • objęcia udziałów (lub akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach – w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jako zorganizowana część.

Załącznikiem do niniejszego zeznania jest PIT/ZG:

 • załącznik PIT/ZG informuje o wysokości zagranicznych dochodów podatnika oraz o zapłaconym przez niego za granicą podatku;
 • załącznik PIT/ZG należy złożyć osobno dla każdego państwa, w którym uzyskało się dochód.

Złożenie zeznania podatkowego

Gdy podatnik wypełni swoje roczne rozliczenie podatkowe za 2017 rok, ma obowiązek złożenia go w urzędzie skarbowym. Może to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź pośrednio – nadając zeznanie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysyłanie e-deklaracji. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.