Kto wypełnia PIT/D?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, załącznik PIT/D składany jest wraz z zeznaniami: PIT 28, PIT 36 lub PIT 37. Przeznaczony on jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń dotyczących wydatków poniesionych:

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów (szersze informacje dotyczące ulgi odsetkowej znajduję się w opisie do części B.1. załącznika);
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;
  • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Małżonkowie, którzy planują indywidualne bądź wspólne rozliczenie roczne i chcą dokonać odliczeń odnośnie wydatków mieszkaniowych, winni złożyć jeden wspólny załącznik PIT/D.

Oświadczenie PIT 2K

Należy pamiętać, iż podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowych za dany rok po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej, wraz z załącznikiem PIT/D, muszą złożyć również oświadczenie PIT-2K i dołączyć je do deklaracji PIT.

Złożenie zeznania

Zeznanie podatkowe za 2017 rok (PIT 2017) należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie na poczcie. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez internet.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.