Ulga rehabilitacyjna

Kto może dokonać odliczenia?

Ten rodzaj ulgi związany jest z poniesionymi przez niepełnosprawnego podatnika (lub podatnika utrzymującego osoby niepełnosprawne) wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych.

Wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną

Do tego typu wydatków zalicza się te przeznaczone na:

 • przystosowanie i wyposażenie mieszkania, budynków mieszkalnych oraz pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego;
 • zakupienie bądź naprawę sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych wykorzystywanych podczas rehabilitacji oraz dla wykonywania czynności życiowych (z wykluczeniem sprzętu gospodarstwa domowego);
 • zakupienie publikacji i materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych;
 • pokrycie odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz za leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, jak również odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne.
 • pokrycie opłat za przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchową z pierwszą grupą inwalidztwa – kwota nieprzekraczająca 2280 zł w roku podatkowym;
 • pokrycie kosztów utrzymania psa przewodnika dla osób niewidomych (I i II grupa inwalidztwa) – kwota nieprzekraczająca 2280 zł;
 • pokrycie kosztów domowej opieki pielęgniarskiej nad osobą niepełnosprawną w okresie choroby przewlekłej, która uniemożliwia poruszanie się, jak również usług opiekuńczych dla osób z pierwszą grupą inwalidztwa oraz pokrycie opłat związanych z wynajęciem tłumacza języka migowego;
 • opłacenie kolonii i obozów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • ulga rehabilitacyjna obejmuje również koszty poniesione z tytułu zakupu leków, które lekarz specjalista zalecił stosować stale lub czasowo. Pokryciu podlega kwota stanowiąca różnicę między poniesionymi w danym miesiącu kosztami a kwotą 100 zł;
 • opłacenie przewozu:
  • karetką transportu sanitarnego na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, jak również przewozu osób niepełnosprawnych (I i II grupa inwalidztwa) oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 innymi środkami transportu niż karetka;
  • środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • używanie samochodu osobowego, którego właścicielem (lub współwłaścicielem) jest osoba niepełnosprawna (I lub II grupa inwalidztwa) lub osoba utrzymująca osoby niepełnosprawne z I lub II grupą inwalidztwa/niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym sumy 2280 zł, obejmuje przewóz na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Przy odliczaniu ulgi rehabilitacyjnej należy pamiętać, iż nie można odliczyć tych z powyższych wydatków, które sfinansowano lub dofinansowano:

 • z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • bądź ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • albo, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

W przypadku wydatków sfinansowanych częściowo, możliwe jest dokonanie odliczeń z różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą dofinansowaną.

Aby móc dokonywać wyżej wymienionych odliczeń, należy posiadać orzeczenie poświadczające niepełnosprawność, określające stopień niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty.

Ulga rehabilitacyjna obejmuje wyżej wymienione wydatki poniesione również przez podatnika, który utrzymuje niepełnosprawnego małżonka, dzieci (własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie), rodziców (własnych i małżonka) oraz niepełnosprawne rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia czy synową. Możliwe to jest w przypadku, gdy dochody osób niepełnosprawnych nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnicy, którzy korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/O oraz złożyć ją wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym. Najszybciej rozliczysz się z urzędem skarbowym wypełniając i wysyłając swój PIT przez internet. Skorzystaj ze wskazówek w aplikacji do rozliczeń podatkowych serwisu pitroczny.pl. Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close