Zaliczki

Podatkowi dochodowemu podlegają wszyscy, którzy osiągają dochód. Pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, uczniowie zawodówek, renciści, emeryci, bezrobotni, osoby prowadzące działalność gospodarczą i osiągające dochody z najmu. Każdy z nich, co miesiąc, ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Obliczanie i płacenie podatku

Każdy, kto osiąga dochód jest podatnikiem, a zatem powinien obliczać i płacić podatki. Aby jednak usprawnić i uprościć naliczanie i płacenie podatków, w wielu przypadkach obowiązkiem tym obarczono płatników:

  • za pracowników podatek potrąca z wynagrodzenia i odprowadza do US pracodawca;
  • za rencistów i emerytów podatek do US odprowadza ZUS;
  • za bezrobotnych podatek do US odprowadza PUP;
 • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą lub osoba, która osiąga dochody z najmu, sama musi obliczać należny państwu podatek oraz wpłacać go w trakcie roku.

Zaliczki należne a zaliczki zapłacone

Zaliczki należne – zaliczki, które w ciągu roku podatkowego powinny zostać zapłacone do urzędu skarbowego zarówno przez płatnika, jak i przez podatnika.

Zaliczki zapłacone – zaliczki rzeczywiście wpłacone do urzędu skarbowego. W przypadku zaliczek płaconych przez płatników (pracodawców) kwoty wykazane w: PIT-11, PIT-8C i PIT40A/11A, są jednocześnie zaliczkami należnymi i zapłaconymi.

Zdarza się, że podatnik, który powinien sam obliczać i wpłacać zaliczki (np. z działalności gospodarczej lub najmu), nie wpłaca ich, dlatego na deklaracjach rocznych odrębnie wykazujemy zaliczki należne (czyli te, które powinny być wpłacone) oraz zaliczki wpłacone rzeczywiście.

Płatnicy (zakład pracy, organ rentowy) zobowiązani są obliczać podatek dochodowy zatrudnianych osób oraz pobierać od pracowników miesięczne zaliczki na ich podatek. Zaliczki pobrane od pracowników płatnik przekazuje do urzędu skarbowego. Pobrane kwoty wykazywane są na następujących formularzach PIT:

 • PIT-11 – części E, kolumna f;
 • PIT-8C – część E, kolumna d;
 • PIT-40A/11A – część D, kolumna c.

Kiedy pobierane są zaliczki?

Zaliczki te należy pobierać co miesiąc – od stycznia do grudnia. Kwoty tych zaliczek są następujące:

 • 12%  miesięcznego dochodu– kwota wpłacana od początku roku do miesiąca przekroczenia górnej granicy pierwszego przedziału skali;
 • 32% miesięcznego dochodu – kwota wpłacana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód przekroczył górną granicę pierwszego podziału skali.

Od obliczonych zaliczek odlicza się kwotę, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która przysługuje przy uzyskiwaniu dochodów mieszczących się w pierwszym przedziale skali.

Przekazanie przez płatnika kwoty pobranych zaliczek następuje do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji.

W sytuacji, gdy pracownik uzyskał dochód za granicą i również za granicą rozlicza się z podatku, zakład pracy nie pobiera od niego zaliczek na podatek dochodowy.

Działalność gospodarcza – zaliczki wpłacane kwartalnie

Podatnicy, którzy:

 • uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i zaliczają się do grupy tzw. małych podatników
 • oraz podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,

mogą zdecydować się na kwartalne wpłacanie zaliczek.

Zaliczkę na kolejne kwartały ustala się na podstawie różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. Zaliczki za dany kwartał wpłaca się do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.

Po zakończeniu roku podatkowego, najszybciej można wypełnić i wysłać swój formularz PIT przez internet. W darmowej aplikacji do rozliczeń podatkowych serwisu pitroczny.pl prosto i bez błędów wypełnisz i wyślesz zeznanie podatkowe (PIT). Już dziś zarejestruj się na pitroczny.pl i wyślij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close