Ulga prorodzinna

Kto może dokonać odliczenia?

Prawo do ulgi z tytułu wychowywania dzieci przysługuje podatnikowi płacącemu podatek dochodowy od osób fizycznych, który uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowania skali podatkowej.

Podatnik dokonuje odliczeń za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym – w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego dziecka, które z nim zamieszkiwało;
 • w wyniku orzeczenia sądu lub umowy ze starostą, sprawował opiekę w ramach rodziny zastępczej.

Ulga na dzieci – kwota odliczenia

Kwota, jaką można odliczyć miesięcznie wynosi:

  • na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł,
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł.

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Jeśli rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy dziecka pozostają w związku małżeńskim, odliczenie dotyczy ich obojga i mogą go dokonać w dowolnie uzgodnionych proporcjach.

Odliczenia na pełnoletnie dziecko, jakich może dokonać podatnik pełniący wobec niego obowiązki alimentacyjne lub funkcje rodziny zastępczej, odbywają się na podobnych zasadach, co omówione powyżej. Dzieje się tak, gdy podatnik w roku podatkowym utrzymywał pełnoletnie dziecko:

  • które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 roku życia uczy się w szkole (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz szkolnictwie wyższym) i nie uzyskało w danym roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2023 roku wynosi 19 061,28 zł).

Odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik sprawował opiekę wyłącznie nad jednym małoletnim dzieckiem i jednocześnie dochody:

 1. podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę dochodu(dochód do limitu to: dochód – składki społeczne) 56.000 zł,
 2. podatnika (pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim) i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę dochodu(dochód do limitu to: dochód – składki społeczne)  112.000 zł,
 3. podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112.000 zł.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnik, który korzysta z odliczeń z tytułu wychowywania dzieci, powinien wykazać niniejszą ulgę na załączniku PIT/O, który należy złożyć w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem podatkowym.

Najszybciej wypełnisz i złożysz PIT przez internet. Nasz serwis pitroczny.pl oferuje podatnikowi możliwość szybkiego i bezpiecznego wypełnienia oraz przesłania jego e-deklaracji z rozliczeniem za 2023 rok (PIT 2023). Już dziś wypełnij PIT online.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close