Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego – umowa o dzieło jest typem umowy na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła dla zamawiającego, a zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy dzieła. Dzieło stanowi rezultat (efekt) określony przez obie strony umowy. Rezultatem może być zarówno dobro materialne (uszyte ubranie czy ogrodzenie posesji), jak również dobro niematerialne (program komputerowy, utwór publicystyczny czy organizacja wesela).

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa o dzieło pozwala wykonawcy na swobodny wybór miejsca, sposobu i czasu wykonywania dzieła. Jednocześnie jednak do obowiązków zleceniodawcy należy zapewnienie zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:

  • określenie stron umowy;
  • dokładny opis zamawianego dzieła;
  • określenie zakresu współpracy;
  • datę i miejsce sporządzenia umowy;
  • wysokość wynagrodzenia wraz z terminem oraz sposobem zapłaty;
  • opcjonalne jest określenie kto ponosi koszty materiałów oraz je dostarcza;
  • na umowie o dzieło nie powinno oczywiście zabraknąć własnoręcznych podpisów obu stron umowy.

Koszty uzyskania przychodu

W przypadku, gdy zleceniobiorca osobiście wykonuje prace na podstawie umowy o dzieło, koszty uzyskania przychodu określa się na 20% uzyskanego przychodu.

W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów z praw pokrewnych – koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. Dzieje się tak, gdyż twórcy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie otrzymują wynagrodzenia za wykonanie dzieła (utworu), tylko za przeniesienie praw do utworu (umowa zbycia praw autorskich, licencja). Sytuacja tak zachodzi, jeśli spełnione są oba następujące warunki:

  • istnienie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • twórca odpłatnie udziela zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu bądź twórca dokona innego odpłatnego rozporządzania przysługującymi mu majątkowymi prawami autorskimi do utworu.

Warto pamiętać, iż licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu musi mieć formę pisemną.

Więcej o umowie o dzieło przeczytasz na Blogu Eksperckim ifirma.pl.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close