Jeden procent podatku

Podatnik, który wypełnia swój pit roczny, może przekazać 1% swojego podatku na cele statutowe organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu, każdy może wesprzeć działalność charytatywną, wspomóc rozwój gospodarczy, pomóc w upowszechnianiu praw kobiet czy w promowaniu kultury i sztuki. Podatnik sam może zdecydować, której organizacji przekazać kwotę stanowiącą równowartość jednego procenta podatku.

Osoby, które mogą przekazać 1% na OPP

Jeśli:

 • jesteś opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym;
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczasz sie według dziewiętnastoprocentowej stawki podatku (podatek liniowy);
 • uzyskałeś dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • sprzedałeś mieszkanie zakupione po 31 grudnia 2008 roku i dokonujesz rozliczenia w formularzu PIT 39,

możesz przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku

Nie wszystkie organizacje mogą liczyć na wpływy z tytułu 1% podatku. Aby organizacja mogła skorzystać z powyższej formy finansowego wsparcia, musi spełniać ustawowo określone kryteria (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Działalność tychże organizacji musi być społecznie użyteczna. Wspomniana ustawa wymienia zadania wypełniane przez organizacje pożytku publicznego. Do wymienionych zadań zalicza się, m.in.:

 • pomoc społeczną,
 • działalność sprzyjającą rozwojowi wspólnot lokalnych
 • czy działalność mającą na celu ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

To tylko kilka z wyznaczników, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o status OPP. Szerzej o kryteriach, jakie musi spełnić organizacja, aby uzyskać status OPP, napisano w artykule pt. „1% podatku na OPP”.

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, należy w odpowiednim polu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej OPP.

Uwaga! Suma, którą przekazujemy, nie może przekroczyć faktycznej kwoty stanowiącej jeden procent naszego podatku – dodatkowo trzeba zaokrąglić tę kwotę do 10 groszy w dół.

W aplikacji do rozliczeń podatkowych dostępnej w serwisie pitroczny.pl, przekazanie jednego procenta jest niezwykle szybkie i proste. Podatnicy rozliczający się za pomocą naszej aplikacji mają do dyspozycji:

 • na bieżąco aktualizowaną wyszukiwarkę OPP, do której wystarczy wprowadzić:
  • nazwę OPP
  • bądź numer KRS organizacji
  • bądź miejscowość rejestracji organizacji;
 • krótką listę OPP rekomendowanych przez serwis pitroczny.pl;
 • pomoc serwisu w wyliczeniu kwoty podatku, jaką można przekazać na OPP – system również prawidłowo tę kwotę zaokrągli.

Dodatkowo, każdy podatnik, który skorzysta z naszego bezpłatnego narzędzia do rozliczeń podatkowych, może liczyć na system podpowiedzi, które prowadzą użytkownika przez cały proces wypełniania deklaracji PIT.

Gdy już szybko i bezpiecznie wypełnisz swoją deklarację PIT przez internet, możesz ją wysłać do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji. Zarejestruj się w serwisie pitroczny.pl i rozlicz się z urzędem skarbowym już dziś. Bez problemów, bez żadnych opłat!

Podatnik, który wypełnia swój pit roczny, może przekazać 1% swojego podatku na cele statutowe organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu, każdy może wesprzeć działalność charytatywną, wspomóc rozwój gospodarczy, pomóc w upowszechnianiu praw kobiet czy w promowaniu kultury i sztuki. Podatnik sam może zdecydować, której organizacji przekazać kwotę stanowiącą równowartość jednego procenta podatku.

Osoby, które mogą przekazać 1% na OPP

Jeśli:

jesteś opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym;

prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczasz sie według dziewiętnastoprocentowej stawki podatku (podatek liniowy);

uzyskałeś dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,

sprzedałeś mieszkanie zakupione po 31 grudnia 2008 roku i dokonujesz rozliczenia w formularzu PIT 39,

możesz przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku

Nie wszystkie organizacje mogą liczyć na wpływy z tytułu 1% podatku. Aby organizacja mogła skorzystać z powyższej formy finansowego wsparcia, musi spełniać ustawowo określone kryteria (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Działalność tychże organizacji musi być społecznie użyteczna. Wspomniana ustawa wymienia zadania wypełniane przez organizacje pożytku publicznego. Do wymienionych zadań zalicza się, m.in.:

pomoc społeczną,

działalność sprzyjającą rozwojowi wspólnot lokalnych

czy działalność mającą na celu ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

To tylko kilka z wyznaczników, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o status OPP. Szerzej o kryteriach, jakie musi spełnić organizacja, aby uzyskać status OPP, napisano w artykule pt. „1% podatku na OPP”.

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, należy w odpowiednim polu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej OPP.

Uwaga! Suma, którą przekazujemy, nie może przekroczyć faktycznej kwoty stanowiącej jeden procent naszego podatku – dodatkowo trzeba zaokrąglić tę kwotę do 10 groszy w dół.

W aplikacji do rozliczeń podatkowych dostępnej w serwisie pitroczny.pl, proces przekazywania jednego procenta jest niezwykle szybki i prosty. Podatnicy rozliczający się za pomocą naszej aplikacji mają do dyspozycji:

na bieżąco aktualizowaną wyszukiwarkę OPP, do której wystarczy wprowadzić:

nazwę OPP

bądź numer KRS organizacji

bądź miejscowość rejestracji organizacji;

krótką listę OPP rekomendowanych przez serwis pitroczny.pl;

pomoc serwisu w wyliczeniu kwoty podatku, jaką można przekazać na OPP – system również prawidłowo tę kwotę zaokrągli.

Dodatkowo, każdy podatnik, który skorzysta z naszego bezpłatnego narzędzia do rozliczeń podatkowych, może liczyć na system podpowiedzi, które prowadzą użytkownika przez cały proces wypełniania deklaracji PIT.

Gdy już szybko i bezpiecznie wypełnisz swoją deklarację PIT przez internet, możesz ją wysłać do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji. Zarejestruj się w serwisie pitroczny.pl i rozlicz się z urzędem skarbowym już dziś. Bez problemów, bez żadnych opłat!

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.