rozliczenie pit

E-deklaracje coraz bardziej popularne

Rozliczenie PIT przez Internet z roku na rok zyskuje na popularności. Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w tym roku do systemu e-Deklaracji złożono już 13 milionów dokumentów. To o dwa miliony dokumentów więcej, niż w 2012 roku. Na coraz większe zainteresowanie e-Deklaracjami wpływa między innymi to, że przedsiębiorcy rozliczający się przez Internet mogą je wysłać w prosty, wygodny sposób – bez potrzeby drukowania deklaracji lub zanoszenia jej do urzędu. Ponadto dzięki ułatwieniom ze strony fiskusa e-Deklaracje można składać bez podpisu elektronicznego. Rozliczanie PIT przez Internet wiąże się też z szybszym uzyskiwaniem ewentualnej nadpłaty podatku. ...

Read more

Pracodawca może rozliczyć PIT pracownika

Do 10 stycznia pracownicy mogą wystąpić do pracodawców z wnioskiem o rozliczenie PIT. Rozliczenie pracownika przez pracodawcę może mieć miejsce jedynie w ściśle określonych przypadkach. Sytuacje, w których pracodawca (płatnik) rozlicza PIT swojego pracownika, określa art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on m. in. o tym, że pracownik nie może mieć innych dochodów, poza tymi, które uzyskuje od pracodawcy. Wyjątkiem są dochody opodatkowane ryczałtem – mówi o tym art. 30-30c ustawy o PIT. Podatnik nie może również korzystać z odliczeń dochodowych i podatkowych (poza składkami ZUS). Nie może też rozliczać się wspólnie z małżonką/małżonkiem oraz w sposób, w który rozliczają się samotne matki/ojcowie. Wniosek o rozliczenie roczne należy złożyć na formularzu PIT-12. Jeśli opisane warunki zostaną spełnione, pracodawca powinien rozliczyć pracownika za pomocą PIT-40. Taki sposób rozliczenia podatku jest traktowany na równi z rocznym zeznaniem podatkowym złożonym przez podatnika. Ważne Jeżeli podatnik uzyskał w ciągu roku podatkowego dochody z najmu, wówczas musi złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-28. W takiej sytuacji rozliczenie PIT przez pracodawcę nie zwalnia pracownika z tego obowiązku. ...

Read more

Kolejny rekord na pitroczny.pl

Prawie 1 200 000 złotych – taką kwotę zadeklarowały do przekazania osoby rozliczające się za pomocą serwisu pitroczny.pl. Suma ta trafi na konta OPP w całej Polsce. Dzięki użytkownikom serwisu pitroczny.pl oraz przeprowadzanej na nim akcji „1% dla OPP” udało się pobić kolejny rekord. W zeszłym roku wiązał się on z liczbą zalogowanych osób. Wynosiła ona wówczas prawie 28 000. Co prawda nie udało się pobić zeszłorocznego rekordu logowań, jest jednak inny powód do dumy. Niemal 25 000 osób zdecydowało się w tym roku na rozliczenie z fiskusem za pośrednictwem naszego serwisu. Prawie 70% z nich przekazało część swojego podatku na rzecz OPP. Takie działanie staje się w Polsce coraz popularniejsze. Wysiłek to żaden, a skutek, jak widać, może okazać się imponujący – 1 200 000 zł. Najbardziej cieszy fakt, że frekwencja wśród darczyńców była tak wysoka. W pewnej mierze jest to zasługa samych organizacji. Wystarczyło bowiem pobrać link z naszej strony i wstawić go na swojej stronie. Dzięki temu, zainteresowani przekazaniem 1% podatku mogli zrobić to w bardzo prosty sposób, jednocześnie sami się rozliczając. Usługa, jak zawsze, była zupełnie darmowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wspólny wynik okaże się równie dobry. ...

Read more

PIT-11 – wytyczne dla urzędów

Podatnicy, którzy wypełniają PIT-11 na niewłaściwym druku, nie będą fatygowani do skarbówki i nie zostaną obarczani karą. Tak przynajmniej twierdzi naczelnik wydziału krajowej ewidencji podatników w departamencie administracji podatkowej Ministerstwa Finansów. Osoby zatrudniające pracowników nie mają pojęcia, dlaczego muszą wymagać od pracowników wskazania ich identyfikatora podatkowego w postaci numeru NIP lub PESEL po to, żeby wpisać go m. in. w PIT-11. Z jakich regulacji wynika ten obowiązek? Z art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatku i składek. Z przepisu tego można wywnioskować, że m. in. płatnicy muszą wymagać od podatników udzielenia im wiedzy na temat identyfikatora i podawać go organom podatkowym na dokumentach wiążących się z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. Z drugiej strony podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie płatników oraz inkasentów i niepodatkowych należności budżetowych. Wynika z tego, że osoby powinny poinformować płatnika (pracodawcę) o swoim identyfikatorze podatkowym. Z kolei płatnik w informacji PIT-11 powinien ukazać podany przez podatnika identyfikator. Kodeks karny skarbowy nie uściśla sankcji karnych za podanie przez płatnika identyfikatora podatnika, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym (tj. PESEL zamiast NIP lub NIP zamiast PESEL). Nie przewiduje również sankcji karnych dla osoby za niepoinformowanie płatnika o obowiązującym identyfikatorze podatkowym. ...

Read more

Ulgi w zeznaniu podatkowym za 2011 rok

O co możesz zmniejszyć swój dochód w rozliczeniu PIT składanym za rok 2011? W tak lubianej przez nas puli znalazły się m. in. wydatki internetowe, rehabilitacyjne i darowizny. Swój podatek obniżysz również korzystając z ulg na dzieci. Jak zawsze, tak i w tym roku, dochód uzyskany w roku ubiegłym, czyli 2011, należy opodatkować i wykazać przed Urzędem Skarbowym. Zeznania podatkowe takie jak: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia tego roku. Podana data wyznacza również termin, do którego należy uregulować podatek dochodowy. Przed rozliczeniem ze skarbówką, warto sprawdzić czy mamy szanse na zmniejszenie takiego zobowiązania przy wykorzystaniu aktualnych ulg podatkowych. Dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika z tego, że osiągany przychód trzeba nam zmniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Uzyskany w ten sposób dochód stanowić będzie podstawę do odliczenia podatku. W trosce o własna kieszeń powinniśmy sprawdzić, czy przypadkiem nie przysługują nam jakieś ulgi. Jedne z nich są stosowane odnośnie dochodu, inne zaś odnośnie podatku. Do ulg, z których możemy skorzystać przy odliczaniu podatku za rok 2011 zaliczamy m. in.: • ulgę rehabilitacyjną • wydatki na internet • darowizny • wychowanie dziecka • składki ubezpieczeniowe • limity odliczeń w PIT za ulgi w 2011 r. ...

Read more

Rozliczenie PIT – nowe zasady opodatkowania lokat jednodniowych

Osoby, które do tej pory umieszczały swoje oszczędności na kilku kontach, by dzięki dziennej kapitalizacji odsetek uniknąć konieczności płacenia „Podatku Belki”, będą musiały przywyknąć do nowych, mniej dla nich korzystnych, zasad. Metoda ta niesie jednak pewne korzyści dla osób, które dotąd lokowały niewielkie środki na jednej lokacie, a uzyskane odsetki musiały zaokrąglać w górę, realnie płacąc podatek dochodowy na dużo wyższym poziomie niż stawka 19%. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011, na mocy zmian wprowadzonych do Ordynacji podatkowi oraz do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie lokat jednodniowych Obecnie obowiązujący sposób nakazuje zaokrąglać kwoty do pełnej złotówki: końcówka mniejsza niż 50 groszy zaokrąglana jest w dół, natomiast końcówka równa lub wyższa od 50 groszy, zaokrąglana jest w dół. Od 1 lipca kwotę podatku trzeba będzie zaokrąglić do pełnych groszy w górę. Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/ ...

Read more

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close