podatek dochodowy

Ministerstwo konsultuje zmiany w PIT

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że projekty likwidacji ulgi internetowej oraz ulgi na dzieci trafiły do konsultacji społecznych. O zmianach przygotowanych przez resort finansów, planowanych na 2013 rok, poinformował w expose premier Donald Tusk. Konsultacje mają potrwać 30 dni, natomiast sam projekt powinien ruszyć w kwietniu. Projekt zakłada, że zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu, nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty 85, 528 zł (pierwszy przedział skali podatkowej). Jeśli podatnik udowodni, że jego koszty uzyskania przychodu były wyższe niż te, które wynikają z normy procentowej, przyjęte zostaną koszty rzeczywiście poniesione. Resort finansów szacuje, że dzięki planowanym zmianom uda się zaoszczędzić 164 mln zł. Natomiast oszczędności na rok 2014 to już dodatkowe 424 mln w budżecie państwa. Projekt przewiduje też zmiany w uldze na dzieci. Ma wesprzeć podatników o niższych dochodach, jak również posiadających co najmniej troje dzieci. ...

Read more

Zwolnienie od podatku szkoleń z zakresu opieki paliatywnej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada zwolnienie z podatku dochodowego  od niektórych dochodów lekarzy, pielęgniarek czy wolontariuszy, uzyskiwanych z tytułu bezpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, które organizowane są przez organizacje pożytku publicznego (OPP) bądź przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek. Uzasadnieniem dla takiego zwolnienia miałaby być, m.in. Rekomendacja Rady Europy Rec(2003)24, która zaleca stworzenia ram dla narodowych regulacji prawnych w zakresie opieki paliatywnej. Ma to na celu umożliwienie sprawowania opieki paliatywnej przez osoby wysoce wykwalifikowane oraz posiadające medyczne oraz niemedyczne doświadczenie w tym zakresie. Zwolnienie to miałoby objąć przychody (dochody) uzyskane od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku. Więcej informacji na temat projektu rozporządzenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Źródło: http://www.mf.gov.pl ...

Read more

Podatek dochodowy po likwidacji działalności gospodarczej

Styczeń 2011 przyniósł zmiany w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym majątku, który pozostał po zlikwidowaniu działalności gospodarczej. Do końca 2010 roku, przedsiębiorca, który likwidował działalność gospodarczą, zobowiązany był sporządzić remanent likwidacyjny. W remanencie należało wykazać wartość (według cen zakupu) towarów, materiałów i wyrobów oraz rzeczowych składników majątku, jak również braków i odpadków, z wyłączeniem środków trwałych. Po przeliczeniu wartości remanentu przez współczynnik dochodowości, od potencjalnego dochodu naliczany był podatek likwidacyjny w wysokości 10%. Znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uchyliła wcześniej obowiązujące przepisy, które określały ustalanie dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej i rozliczanie ryczałtowego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego. Wykaz składników majątku Remanent likwidacyjny zastąpiono wykazem składników majątku z dnia likwidacji działalności gospodarczej. W wykazie tym ujmuje się wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe, które pozostają w przedsiębiorstwie, w momencie jego likwidacji. Elementy, które powinien zawierać wykaz składników majątku, to, co najmniej: liczba porządkowa; określenie (nazwa) składnika majątku; data nabycia składnika majątku; kwota wydatków, które poniesiono z tytułu nabycia składnika majątku oraz kwota wydatków, które poniesiono z tytułu nabycia składnika majątku, zaliczona w koszty uzyskania przychodu; wartość początkowa; metoda amortyzacji; suma odpisów amortyzacyjnych; wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom za udział w spółce, która nie jest osobą prawną w dniu wystąpienia ze spółki lub przy jej likwidacji. Opodatkowanie Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zniosła opodatkowanie dochodu z tytułu remanentu likwidacyjnego. Jednakże sprzedaż wykazanych składników majątku przed upływem 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu dokonania likwidacji własnej działalności gospodarczej lub likwidacja spółki, do dnia odpłatnego zbycia środka trwałego), jest opodatkowana tak, jak przychód z działalności gospodarczej. Podstawa opodatkowania Dochód bądź strata wynikająca ze zbycia powyżej wymienionych składników majątku, ustalana jest poprzez odjęcie od przychodu ze zbycia wydatków na nabycie tych składników, które uprzednio nie zostały wliczone w koszty uzyskania przychodu. Zwolnienie z opodatkowania W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą, będzie zbywała składniki majątku firmy po upływie sześciu lat – sprzedaż ta nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej. Jeśli jednak przedsiębiorca ponownie będzie wykorzystywał składniki majątku w następnej działalności gospodarczej, nie może skorzystać ze zwolnienia. ...

Read more

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close