pit 11

Kolejny rekord na pitroczny.pl

Prawie 1 200 000 złotych – taką kwotę zadeklarowały do przekazania osoby rozliczające się za pomocą serwisu pitroczny.pl. Suma ta trafi na konta OPP w całej Polsce. Dzięki użytkownikom serwisu pitroczny.pl oraz przeprowadzanej na nim akcji „1% dla OPP” udało się pobić kolejny rekord. W zeszłym roku wiązał się on z liczbą zalogowanych osób. Wynosiła ona wówczas prawie 28 000. Co prawda nie udało się pobić zeszłorocznego rekordu logowań, jest jednak inny powód do dumy. Niemal 25 000 osób zdecydowało się w tym roku na rozliczenie z fiskusem za pośrednictwem naszego serwisu. Prawie 70% z nich przekazało część swojego podatku na rzecz OPP. Takie działanie staje się w Polsce coraz popularniejsze. Wysiłek to żaden, a skutek, jak widać, może okazać się imponujący – 1 200 000 zł. Najbardziej cieszy fakt, że frekwencja wśród darczyńców była tak wysoka. W pewnej mierze jest to zasługa samych organizacji. Wystarczyło bowiem pobrać link z naszej strony i wstawić go na swojej stronie. Dzięki temu, zainteresowani przekazaniem 1% podatku mogli zrobić to w bardzo prosty sposób, jednocześnie sami się rozliczając. Usługa, jak zawsze, była zupełnie darmowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wspólny wynik okaże się równie dobry. ...

Read more

PIT-11 – wytyczne dla urzędów

Podatnicy, którzy wypełniają PIT-11 na niewłaściwym druku, nie będą fatygowani do skarbówki i nie zostaną obarczani karą. Tak przynajmniej twierdzi naczelnik wydziału krajowej ewidencji podatników w departamencie administracji podatkowej Ministerstwa Finansów. Osoby zatrudniające pracowników nie mają pojęcia, dlaczego muszą wymagać od pracowników wskazania ich identyfikatora podatkowego w postaci numeru NIP lub PESEL po to, żeby wpisać go m. in. w PIT-11. Z jakich regulacji wynika ten obowiązek? Z art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatku i składek. Z przepisu tego można wywnioskować, że m. in. płatnicy muszą wymagać od podatników udzielenia im wiedzy na temat identyfikatora i podawać go organom podatkowym na dokumentach wiążących się z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. Z drugiej strony podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie płatników oraz inkasentów i niepodatkowych należności budżetowych. Wynika z tego, że osoby powinny poinformować płatnika (pracodawcę) o swoim identyfikatorze podatkowym. Z kolei płatnik w informacji PIT-11 powinien ukazać podany przez podatnika identyfikator. Kodeks karny skarbowy nie uściśla sankcji karnych za podanie przez płatnika identyfikatora podatnika, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym (tj. PESEL zamiast NIP lub NIP zamiast PESEL). Nie przewiduje również sankcji karnych dla osoby za niepoinformowanie płatnika o obowiązującym identyfikatorze podatkowym. ...

Read more

Gdy nie dostaniemy PIT-11 od pracodawcy

Pracodawca nie przesłał podatnikowi PIT-11 Jeśli podatnik nie uzyskał PIT-11 od firmy, dla której pracował, w żaden sposób nie zwalnia go to z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Podatnik powinien jednak poinformować o tym fakcie swój urząd skarbowy, zwłaszcza, jeśli istnieje podejrzenie, iż pracodawca nie odprowadzał za niego składek zdrowotnych. Uczynić to należy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, zawierającego dane firmy, która nie wydała podatnikowi informacji PIT. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie współodpowiedzialności za udział w przestępstwie skarbowym, czyli za wypłacanie i pobieranie wynagrodzenia „na czarno”. Wypełnianie zeznania podatkowego bez PIT-11 W przypadku braku PIT-11, podatnik będzie musiał wypełnić swoją roczną deklarację podatkową bez tego dokumentu. Ważne, aby w rozliczeniu rocznym uwzględnić dochody ze wszystkich źródeł. Można przy tym posiłkować się rachunkami z umów cywilno-prawnych. Jeśli miesięczne wynagrodzenie różniło się w poszczególnych miesiącach, a podatnik nie zna dokładnych kwot, owe kwoty należy podać w przybliżeniu. Odpowiedzialność skarbowa pracodawcy Pracodawca, który nie dostarczy swojemu pracownikowi informacji PIT-11 w ustawowym terminie, będzie zagrożony karą grzywny. Kara za wykroczenie skarbowe może wynosić od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Za takie wykroczenie sąd może orzec karę grzywny w wysokości od 138 złotych do nawet 27 720 złotych. Mimo odpowiedzialności skarbowej, jaka spada w takim przypadku na pracodawcę, należy pamiętać, że za niezłożenie swojego zeznania rocznego rozliczany jest podatnik. Źródło: http://wyborcza.biz ...

Read more

PIT-11 dla pracownika

Do końca lutego 2011 roku płatnik powinien przekazać swoim pracownikom PIT-11 za 2010 rok zawierający wyliczenia ich rocznego podatku dochodowego. Dodatkowo, obliczenia wynikające z formularza, pracodawca zobowiązany jest złożyć również w urzędzie skarbowym pracownika. W tym roku znaczne ułatwienie dla pracodawców stanowi możliwość przesłania PIT-11 drogą elektroniczną (I SA/Po 486/10 – Wyrok WSA w Poznaniu). Należy jednak pamiętać o zachowaniu wzoru deklaracji PIT oraz o tym, aby na informacji PIT-11 przesłanej mailem, znalazł się podpis elektroniczny. ...

Read more

Pracodawca wyśle PIT-11 e-mailem

Pracodawca może przekazać pracownikowi roczne informacje PIT-40 i PIT-11 drogą elektroniczną. Musi jednak zadbać o podpisanie maila podpisem elektronicznym i zachować odpowiedni wzór formularzy. Sąd wydał rozstrzygnięcie w tej sprawie 22 października 2010 roku WSA ( Sygn. akt WSA Poznań. I SA/Po 486/10 ). W uzasadnieniu stwierdził, że nie ma przeszkód, aby przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wiadomość może być przesyłana w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika), pod warunkiem, że zostanie zachowany przewidziany prawem wzór deklaracji. Jak uzasadniał sąd, opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Orzeczenie jest nieprawomocne. Źródło: wyborcza.biz ...

Read more

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close