Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Rodział 9 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Artykuły: 46-51

Art. 46–51.

(pominięte)

Copyright 2021 - 2022 IFIRMA S.A.