Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Rodział 7a - Informacje o wypłatach odsetek - uchylony
(uchylony)
Copyright 2021 - 2022 IFIRMA S.A.