1. Serwis jest przygotowany i prowadzony przez IFIRMA S.A..
 2. Zasady przetwarzania i przechowywania danych określa Polityka Prywatności serwisu pitroczny.pl.
 3. Serwis pitroczny.pl jest bezpłatny dla użytku osobistego.
 4. Używanie serwisu w celach zarobkowych jest płatne w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych brutto) za każdą deklarację wygenerowaną w celach komercyjnych lub zawodowych.
 5. Rezultatem działania serwisu są dokumenty w formacie PDF, do jego odczytania jest potrzebne oprogramowanie obsługujące ten format dostępne m. in. tutaj.
 6. Klienci serwisu ifirma.pl mają możliwość importu danych z działalności gospodarczej. Do zaimportowania danych konieczne jest posiadanie konta, które przynajmniej przez jeden miesiąc było opłacone oraz loginu i hasła dostępowego do serwisu ifirma.pl. Serwis pitroczny.pl nie przechowuje loginu i hasła do serwisu ifirma.pl. W wypadku zmiany danych księgowych w serwisie ifirma.pl nie zostaną one automatycznie uwzględnione w serwisie pitroczny.pl - niezbędne jest ich ponowne zaimportowanie.
 7. Serwis umożliwia wysłanie wygenerowanego zeznania do US drogą elektroniczną i daje możliwość kontroli statusu jaki jest nadawany zeznaniu przez Ministerstwo Finansów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których zeznanie otrzymało status "Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych" i tym samym jest traktowane jako niezłożone.
 8. Serwis umożliwia wysłanie korekty zeznania rocznego drogą elektroniczną.
 9. Dane wprowadzone do serwisu w roku 2023 będą przechowywane do końca 2028 roku. W całym tym okresie użytkownik będzie mógł mieć wgląd, możliwość modyfikacji oraz usunięcia wprowadzonych danych.
 10. Aby skorzystać z serwisu należy podać adres e-mail/login oraz hasło, które umożliwia dostęp do danych w serwisie.
 11. Utracone hasło można odzyskać jedynie za pośrednictwem konta poczty elektronicznej podanego przy rejestracji.
 12. Wszelkie dane są przesyłane za pomocą Internetu przy użyciu bezpiecznego szyfrowania danych.
 13. IFIRMA S.A. nie odpowiada za skutki związane z awariami sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych używanych do obsługi serwisu.
 14. Serwis pitroczny.pl został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w 2022 roku oraz ich interpretacje. IFIRMA S.A. nie bierze na siebie odpowiedzialności za sytuacje, w których organy podatkowe dokonają odmiennej interpretacji przepisów podatkowych oraz założeń przyjętych przez korzystającego z serwisu. IFIRMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usterki i wady ukryte serwisu pitroczny.pl i szkody wynikłe z używania lub niemożności używania serwisu.
Copyright 2022 - 2024 IFIRMA S.A.