Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Rodział 9 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Artykuły: 464748495051

Art. 46.

(pominięty)

Art. 47.

(pominięty)

Art. 48.

(pominięty)

Art. 49.

(pominięty)

Art. 50.

(pominięty)

Art. 51.

(pominięty)


Copyright 2017 - 2019 IFIRMA S.A.