Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Rodział 7a - Informacje o wypłatach odsetek
Artykuły: 44c44d44e

Art. 44c.

(uchylony)

Art. 44d.

(uchylony)

Art. 44e.

(uchylony)


Copyright 2017 - 2019 IFIRMA S.A.