Ulga za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Kto może dokonać odliczenia podatku?

Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową odnosi się do podatników, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, i przed 1 stycznia 2002 roku nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na ten cel.

Podatnikom tym przysługuje prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 roku, do upływu terminu – przed dniem 1 stycznia 2002 roku, systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jaką kwotę można odliczyć?

W ramach przysługującego limitu odliczeń na dany rok podatkowy, kwota, na którą można dokonać odliczenia, nie może przekroczyć 30% wydatków poniesionych w 2016 roku. Kwota ta nie może wynosić więcej niż 11 340 zł.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnicy korzystający z wyżej opisanych odliczeń, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/D, który należy dołączyć do zeznania podatkowego za 2016 rok (PIT 2016) oraz dostarczyć do urzędu skarbowego.

Serwis pitroczny.pl oferuje możliwość szybkiego i łatwego wypełnienia i wysłania formularza PIT przez internet. Skorzystaj z naszej darmowej aplikacji, a wypełnienie zeznania podatkowego przestanie być problemem. Rozlicz się z fiskusem i wypełnij PIT online już dziś.

Power Media S.A. dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2016 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2016 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.